Szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Értékesítők Iskolája (ÉRTI)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ertekesitoiskola.hu, az ertekesitokiskolaja.hu és az MCS Tanácsadó Kft. (továbbiakban: ÉRTI), és az ÉRTI által a fenti weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.ertekesitoiskola.hu, vagy a www.ertekesitokiskolaja.hu weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a lenti elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

 

AZ ÉRTI ÜZEMELTETŐJE:

MCS Tanácsadó Kft. (alapítva: 1994), 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9., Adószám: 10941496-2-43), elérhetőség: info@mcskft.hu, +36 20 434 6299

 

FŐ JELLEMZŐK

Az Értékesítők Iskolája (ÉRTI) online kerül megrendezésre. A szükséges feltételeket (internetkapcsolat, hardver, szoftver) a résztvevőnek kell biztosítania.

Az ÉRTI 11 alkalommal, heti rendszerességgel, a meghirdetettek szerinti ugyanazon napokon (pl: keddenként) és időszakokban (pl: 13-16 óra között) kerül lebonyolításra.

Az ÉRTI nem tartozik a Felnőttképzési Törvény hatálya alá, szakmát, szakmai végzettséget nem ad.

 

JELENTKEZÉS

Az ÉRTI-re a https://ertekesitokiskolaja.hu és a https://ertekesitoiskola.hu weboldalakon található űrlapon keresztül lehet regisztrálni.

Az online jelentkezés elküldésével a megrendelő/résztvevő jelen feltételeket elfogadja.

A jelentkezés elfogadásáról és az ÉRTI-vel kapcsolatos tudnivalókról a résztvevők e-mailben kapnak tájékoztatást.

Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a szervező bármely okból megváltoztatja, erről résztvevőket az ÉRTI indulása előtt minimum 8 nappal értesítjük.

 

AZ ÉRTI MENETE

Az ÉRTI értékesítési szintfelmérővel indul. Ezen minden regisztrálónak részt kell vennie.

Az ÉRTI heti rendszerességgel, a meghirdetettek szerinti napokon és időpontban kerül megtartásra. Az ettől eltérő lebonyolítás esetén a résztvevőket külön tájékoztatjuk.

Az ÉRTI gyakorlati értékeléssel zárul. Ennek eredményessége után egy Tanúsítvány kerül kiállításra a résztvevő részére.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ÉRTI (választott fizetési ütemezésnek megfelelő) teljes díját vagy díjrészletét átutalással kell megfizetni a kiállított és e-mailben megküldött számla alapján.

Az ÉRTI elkezdésének feltétele az aktuális díj vagy díjrészlet megfizetése.

Fizetési késedelem esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel.

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az ÉRTI-részvétel lemondására írásban van lehetőség.
Térítésmentesen lemondható a részvétel a tanfolyam kezdete előtt 21 munkanappal vagy korábban. Az ÉRTI kezdetét megelőző 21 munkanapon belül történő lemondás esetén új időpontra tehető át a részvétel.

Elállás esetén 21 munkanapon belül a vonatkozó díj 50%-át, 5 munkanapon belül a 100%-át számítjuk fel lemondási költségként.

A résztvevő személy cseréjére lehetőség van, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 5 munkanappal a megrendelő írásban jelzi.

 

ESETLEGES VÁLTOZÁSOK

Az ÉRTI fenntartja magának a jogot, hogy váratlan esemény (pl: megbetegedés, a szolgáltatásnyújtás megszakítása internet-, villamos energia szolgáltatás szünetelése, stb.) miatt módosítsa adott alkalom időpontját.

Az ÉRTI fenntartja magának a jogot arra, hogy 1 alkalommal elhalassza a képzés kezdő időpontját, ha nincs a hatékony teljesítéséhez szükséges elegendő számú résztvevő. Ebben az esetben a képzés megrendelőjét és a bejelentkezett résztvevőket tájékoztatja az új időpontról.

 

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Az ÉRTI a regisztráció során kapott adatokat kizárólag saját célokra használja, azt harmadik személynek nem adja ki – kivéve, ha arra törvény vagy jogszabály kötelezi.

A személyes adatokat a GDPR adatkezelési szabályainak figyelembe vételével kezeli.
Az ÉRTI hatályos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://ertekesitoiskola.hu/at/

 

SZERZŐI JOGOK

A tanfolyam során a rendelkezésre bocsátott anyagok résztvevők általi másolása, harmadik személynek történő átadása tilos.

 

 

Jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.